Hallitus

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen.

Kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle. Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

Kummassakin kokouksessa käsitellään myös muita kokouskutsussa mainittuja ja jäsenten esittämiä asioita.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös rajatussa Internet-ympäristössä, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä tai vastannut sähköisellä viestintävälineellä tai puhelimitse. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenet 2021

  • Anitta Haapaniemi, puheenjohtaja
  • Heini Kosonen, varapuheenjohtaja
  • Satu Raasakka, sihteeri
  • Päivi Koponen, hallituksen jäsen
  • Anni Utriainen, hallituksen jäsen
  • Anna-Kaisa Vihavainen, hallituksen jäsen
  • Petra Pääkkönen, hallituksen jäsen